Priser

Massage kan skilja rejält i priser mellan olika massageställen. För det mesta landar en halvtimma standardmassage runt 350-400 kronor. Som jämförelse kan man få en halvtimma massage på stranden i Thailand för runt 300 baht, alltså 89 kronor!!

Själv tycker jag att kvaliteten är viktigare än priset. Hittar jag ett ställe där jag trivs får det kosta vad det kosta vill. Se upp för oseriösa aktörer som tar för låga priser! En gång gick jag från ett massageställe med värre krämpor än jag hade när jag kom in!